HOTLINE: 0987155775
GIỜ LÀM VIỆC: 08:00 - 17:30
QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ VỚI HÀNG CỒNG KỀNH

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ VỚI HÀNG CỒNG KỀNH


Để giúp Quý khách dự tính được mức chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng nhẹ, cồng kềnh, Giatinlogistics thông báo về cách tính phí đối với mặt hàng cồng kềnh cụ thể như sau:

1. Định nghĩa:

* Cân nặng thực: là cân nựng thực tế của kiện hàng khi cho kiện hàng lên cân

* Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/7000

2.  Cách xác định Phí vận chuyển( PVC)

Với mọi kiện hàng Giatinlogistics sẽ tiến hành cân kiện hàng thực tế và đo thể tích của kiện hàng để xác định cân nặng tính tiền. Cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi sẽ được so sánh, cân nặng nào lớn hơn sẽ được dùng để tính cân nặng tính tiền.

3. Các lưu ý

- Giatinlogistics sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng tại kho Trung Quốc và sẽ áp dụng đúng quy tắc tính phí trên mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể. 

Trường hợp Quý khách muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng. Quý khách có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức quy đổi, gửi hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của Giatinlogistics (nếu cần).

- Trong quá trình vận chuyển, kiện hàng sẽ không giữ nguyên trạng như khi Giatinlogistics nhận hàng tại kho Trung Quốc, do vậy kích thước khi Quý khách đo lại có thể chênh so với kích thước Giatinlogistics đo 1-2 cm.